• Litwa
  • 5 lutego, 2014 13:43

Tomaszewski wśród najbardziej aktywnych

W ciągu pięcioletniej kadencji w Parlamencie Europejskim najbardziej widoczna była praca konserwatystki Laimy Andrikien i socjaldemokraty Zigmantasa Balčytisa – wynika ze statystyki przedstawionej na stronie internetowej PE. Waldemar Tomaszewski znalazł się wśród liderów pod względem liczby złożonych propozycji i rezolucji.

BNS

Od lipca 2009 roku do stycznia bieżącego roku najbardziej aktywnym europosłem z Litwy był Z. Balčytis. Zarejestrowano 1244 jego wypowiedzi, mimo że w rzeczywistości wypowiadał się około dziesięć razy mniej. Oficjalnie za wypowiedzi uważane są także krótkie uzasadnienia motywów głosowania, przedstawiane w pisemnej formie.

Z mównicy PE 140 razy wystąpiła L. Andrikienė, 120 razy – Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 90 razy – V.Blinkevičiūtė, 60 razy – Justas Paleckis, 40 razy – Vytautas Landsbergis.

Andrikienė należała także do bardziej aktywnych europosłów pod względem składania rezolucji. Została autorką albo współautorką 230 propozycji. Liberał Leonidas Donskis złożył lub dołączył do 167 rezolucji, lider AWPL Waldemar Tomaszewski – 48.

Najmniej aktywny wśród litewskich europosłów był konserwatysta Algirdas Saudargas.

Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w maju. Litwini wybiorą 11 deputowanych.

PODCASTY I GALERIE