• Litwa
  • 8 czerwca, 2016 18:45

Tomaszewski głosował przeciwko rezolucji PE dotyczącej tajnych więzień CIA

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zarzucił władzom państw UE i unijnym instytucjom bierność w sprawie wyjaśniania przypadków łamania praw człowieka i tortur, do których miało dochodzić w trakcie operacji CIA na terytoriach krajów europejskich w latach 2001-2006.

BNS
Tomaszewski głosował przeciwko rezolucji PE dotyczącej tajnych więzień CIA

Fot. Joanna Bożerodska

W przyjętej nieustawodawczej rezolucji Parlament Europejski wezwał do kontynuowania śledztw w sprawie transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów w krajach UE przez CIA oraz do osądzenia osób, które ponosiły za to odpowiedzialność.

Za uchwaleniem rezolucji opowiedziało się 329 europosłów, przeciw było 299, a 49 wstrzymało się od głosu. 

Pięciu litewskich europosłów – Vilija Blinkevičiūtė, Antanas Guoga, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis i Bronis Ropė – poparło rezolucję. Europosłowie Laima Liucija Andrikienė, Algirdas Saudargas oraz Waldemar Tomaszewski głosowali przeciw. Natomiast Petras Auštrevičius wstrzymał się od głosu.

Litwa jest jednym z trzech krajów Europy Środkowej (obok Rumunii i Polski) w których – według organizacji praw człowieka i adwokatów osób przetrzymywanych przez CIA – działały tajne więzienia. Na Litwie więzienie miało znajdować w ośrodku jeździeckim pod Wilnem w miejscowości Antaviliai. Więzienie miało funkcjonować w latach 2004-2005.

PODCASTY I GALERIE