• Litwa
  • 15 października, 2021 10:37

Testowanie na koszt pracownika

W czwartek posłowie większością głosów poparli projekt rządowy zakładający płatne testy w kierunku koronawirusa dla niektórych niezaszczepionych pracowników.

BNS
Testowanie na koszt pracownika

Fot. scanpix.lt/ Žygimantas Gedvila

Głosowanie nad przyjęciem projektu ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Rząd proponuje, by koszty związane z testowaniem ponosił sam pracownik. Ewentualnie wydatki będzie mógł pokryć pracodawca, jeśli wyrazi taką chęć.

Wyjątek ma dotyczyć osoby, które nie mogą się szczepić ze względu na stan zdrowia. Ich profilaktyczne testowanie nadal miałoby być opłacane z budżetu państwa.

Poprawki do ustawy o profilaktyce i kontroli chorób zakaźnych mają zostać rozpatrzone w trybie przyśpieszonym, a wejść w życie od 1 grudnia.

Obowiązek testowania w kierunku COVID-19 co 7-10 dni mają obecnie niezaszczepieni pracownicy poszczególnych branż. M in. pracownicy placówek medycznych, socjalnych i oświaty.

Również testom powinny się poddawać osoby zatrudnione w branży żywienia zbiorowego, wojskowi, pracownicy transportu publicznego, przemysłu, handlu detalicznego.

PODCASTY I GALERIE