• Litwa
  • 1 września, 2016 6:01

Test internetowy: Sprawdź, za kogo głosować

Program której partii politycznej jest najbardziej zgodny z naszymi poglądami? Jak poszczególni politycy głosują w ważnych dla nas kwestiach? Można się dowiedzieć w portalu ManoSeimas.lt, który prezentuje między innymi test poglądów politycznych odnowiony w kontekście głosowań sejmu z lat 2012-2016. Autorem inicjatywy jest Transparency International.

zw.lt
Test internetowy: Sprawdź, za kogo głosować

Fot. Manoseimas.lt

Na stronie ManoSeimas.lt można wykonać test składający się z 12 pytań, dzięki któremu można się dowiedzieć, głosowanie którego posła było najbliższe naszym poglądom politycznym. Pytania dotyczą kwestii, nad którymi głosował sejm mijającej kadencji. Są to między innymi: nowelizacja Kodeksu Pracy, przywrócenie poboru do wojska, wprowadzenie bezpośrednich wyborów merów czy pisownia nazwisk w oryginale.

Przy każdym z pytań przedstawiany jest opis, argumenty „za” i „przeciw”. Pytania można także rankingować wg stopnia ważności – jeżeli poruszana kwestia ma dla nas szczególne znaczenie, otrzyma większą wartość podczas podliczania wyników.

Po odpowiedzeniu na wszystkie pytania otrzymujemy odpowiedź, w ilu procentach nasze poglądy są zgodne z głosowaniem poszczególnych partii oraz posłów na Sejm.

Metodologię testu opracowali naukowcy z Uniwersytetu Wileńskiego, Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

W portalu ManoSeimas.lt można także poznać biografie posłów, członkostwo w komitetach, aktywność podczas sesji i głosowań, liczbę wypowiedzi oraz złożone projekty ustaw.

PODCASTY I GALERIE