• Litwa
  • 21 sierpnia, 2018 18:20

Terlecki w Wilnie: Mamy listę spraw, które chcemy poruszyć

Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki spotkał się dzisiaj w Wilnie z wiceprzewodniczącym litewskiego Sejmu Arvydasem Nekrošiusem. Spotkanie dotyczyło głównie harmonogramu i terminów pierwszego ze spotkań międzyparlamentarnych, które zostaną wznowione po dłuższej przerwie.

zw.lt
Terlecki w Wilnie: Mamy listę spraw, które chcemy poruszyć

Fot. PAP

Posiedzenie zostanie poprzedzone spotkaniem grupy roboczej, które się odbędzie w Warszawie w końcu września.

Jak w rozmowie z Radiem Znad Wilii stwierdził marszałek Ryszard Terlecki, strona polska przygotowała już listę najważniejszych do omówienia spraw.

„Mamy listę spraw, które chcielibyśmy przede wszystkim poruszyć. Są to kwestie dotyczące współpracy między naszymi państwami. Oczywiście rządy, ministerstwa, prezydenci – każdy działa na swoim poziomie, ale parlament jest również ważnym miejscem debaty o sprawach międzynarodowych, chcemy więc, aby głównymi tematami spotkań były bezpieczeństwo, przyszłość Unii Europejskiej, bezpieczeństwo energetyczne, współpraca ekonomiczna” – powiedział Terlecki.

Wicemarszałek polskiego Sejmu zapewnił, że sprawa mniejszości narodowych z całą pewnością nie zostanie pominięta.

„Mamy nadzieję, że wszystkie kwestie, które jeszcze nas różnią czy dzielą, zostaną rozwiązane” – zaznaczył polityk.

W Wilnie Ryszard Terlecki weźmie udział w międzynarodowej konferencji pod patronatem prezydenta Valdasa Adamkusa. Polski polityk będzie panelistą w dyskusji na temat „Jak przywrócić rozwój NATO i Europy na agendę największych stolic NATO i Unii Europejskiej. Jak sfinalizować tworzenie wolnej i niepodzielnej Europy i oprzeć się inwazji Rosji do Europy”. Europosłanka Anna Fotyga wystąpi w bloku tematycznym „Jak zmienić Rosję, uczynić ją bardziej demokratyczną i europejską, a nie ulegać wpływom Kremla”.

W konferencji wezmą udział politycy i strategowie z USA, Niemiec, Francji, Zjednoczonego Królestwa, Polski, Belgii, Łotwy, Czech, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii oraz desydenci z Rosji.

PODCASTY I GALERIE