• Litwa
  • 22 maja, 2017 12:46

Tendencje: Coraz mniej uczniów i studentów

W ciągu sześciu lat na Litwie liczba studentów oraz uczniów szkół średnich zmniejszyła się o 1/5.

BNS
Tendencje: Coraz mniej uczniów i studentów

Fot. Joanna Bożerodska

Jak poinformował Departament Statystyki, W ciągu ostatnich sześciu lat w szkołach oraz uczelniach wyższych liczba uczących się spadła o 1/5. Zwiększa się natomiast liczba dzieci, uczęszczających do klas początkowych.

Na początku bieżącego roku szkolnego w placówkach oświatowych uczyło się 504 tys. uczni oraz studentów. Stanowi to o 11 tys. mniej, niż w roku ubiegłym.

Porównując do roku szkolnego 2010-2011, ogólna liczba uczniów szkół i uczelni wyższych spadła o 23 proc., albo 148 tys.

W klasach początkowych liczba uczni stopniowo wzrasta. W ciągu roku liczba uczniów 1-4 klas zwiększyła się o 3 proc. (3,7 tys.).
Departament statystyki zauważa, że jest to konsekwencja znacznego wzrostu przyrostu naturalnego na Litwie w latach 2005-2009.

PODCASTY I GALERIE