• Litwa
  • 22 października, 2015 9:57

Tematy na zaliczenie z litewskiego maturzyści wymyślą sami

Już w bieżącym roku szkolnym maturzyści będą zdawali zaliczenie z języka litewskiego i literatury według skorygowanego programu - sami będą formułowali tematy.

zw.lt
Tematy na zaliczenie z litewskiego maturzyści wymyślą sami

Fot. Joanna Bożerodska

Jak informuje Ministerstwo Oświaty i Nauki, uczniowie z nauczycielem sami utworzą tematy zaliczenia według programu nauczania średniego. Narodowe Centrum Egzaminacyjne, które do tej pory przedstawiało zadania na zaliczenie, obecnie sformułuje tylko przykłady tematów, które szkoły otrzymają do 15 stycznia.

„Zmiany są wprowadzane po to, aby wszyscy uczniowie mieli równe możliwości przygotowania się do zaliczenia, aby nie pozostało żadnego cienia nieuczciwości, aby każdy uczeń maksymalnie odkrył swoje zdolności” – mówi minister oświaty Audronė Pitrėnienė.

Jej zdaniem dotychczasowe zaliczenie polegało jedynie na nauczeniu się tekstu na pamięć i powtórzeniu go.

Jak wynika z danych Narodowego Centrum Egzaminacyjnego, w ubiegłym roku teksty na zaliczenie kupiło 7 proc. maturzystów.

W programie zaliczenia znalazły się także nowe kryteria oceny. Przewidziano, że uczeń nie później niż na tydzień przed zaliczeniem powinien przedstawić plan przemówienia publicznego oraz materiał, według którego przygotował swój tekst – wraz ze spisem literatury. Ocena relacji ze słuchaczem została uzupełniona o aspekt naturalności wypowiedzi. Czas odpowiedzi nie jest wskazany.

Zmiany będą obowiązywały już tegorocznych maturzystów.

Zaliczenie z języka litewskiego muszą zdać wszyscy maturzyści, którzy chcą podejść do egzaminu maturalnego z języka litewskiego.

PODCASTY I GALERIE