• Litwa
  • 10 września, 2019 13:23

Teka komisarza ds. środowiska dla Sinkevičiusa

Przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała dzisiaj podczas konferencji prasowej, że litewskiemu kandydatowi na komisarza europejskiego Virginijusowi Sinkevičiusowi proponowana jest teka komisarza ds. środowiska.

BNS
Teka komisarza ds. środowiska dla Sinkevičiusa

Fot. BNS/Julius Kalinskas

„Virginijus Sinkevičius ma 28 lat. Pokazuje on, że Europa jest gotowa przekazać odpowiedzialność młodemu pokoleniu. Będzie on odpowiedzialny za nase środowisko i oceany” – ogłosiła Ursula von der Leyen.

Kandydaturę Sinkevičiusa będzie jeszcze musiał zatwierdzić Parlament Europejski. Nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę 1 listopada.

Przedstawiciel Litwy prawdopodobnie będzie ściśle współpracował z wiceprzewodnicządym komisji, Holendrem Fransem Timmermansem. Temu ostatniemu powierzono opracowanie tak zwanej „zielonej umowy”, dążąc do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu i zapewnienia równowagi dwutlenku węgla przed rokiem 2050.

Sinkevičius zostałby najmłodszym komisarzem w historii wspólnoty. Jego waga polityczna będzie zależała od tego, w jakim stopniu Zieloni w PE uznają go za swojego reprezentanta.

PODCASTY I GALERIE