• Litwa
  • 12 października, 2016 10:25

Taromaty – nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

W niektórych miejscach na Litwie taromaty nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych są schody, brakuje jednak odpowiedniego podjazdu dla osób na wózkach, drzwi wejściowe są zbyt wąskie, poza tym taromaty nie są dostosowane pod względem wysokości.

zw.lt
Taromaty – nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W sierpniu Służba Kontroli Równych Możliwości otrzymała takie skargi z Kłajpedy, jednak okazało się, że dotyczą one całej Litwy. Regulacje budowlane zakładają, że wszystkie budynki niemieszkalne mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Problem wynika jednak głównie w przypadku, gdy taromaty znajdują się nie w sklepach, lecz w zewnętrznych specjalnych kontenerach.

Nie są one uznawane za budynki, lecz za rzeczy przenośne, zatem regulacje budowlane ich nie dotyczą. Żadne inne akty prawne nie zobowiązują też właścicieli kontenerów taromatowych do przystosowania ich dla inwalidów.

Służba kontroli równych możliwości proponuje zmienić akty prawne i bardziej dokładnie określić wymogi dla ustanowienia taromatów. Służba zwróciła się też już do członków litewskiego zrzeszenia firm handlowych o usunięcie przeszkód, utrudniających korzystanie z usług dla niepełnosprawnych mieszkańców.

PODCASTY I GALERIE