• Litwa
  • 6 września, 2017 13:10

Tamašunienė po spotkaniu z premierem widzi pozytywne zmiany w kwestii nazwisk

We środę premier Saulius Skvernelis spotkał się ze starostą frakcji AWPL-ZChR Ritą Tamašunienė.

BNS
Tamašunienė po spotkaniu z premierem widzi pozytywne zmiany w kwestii nazwisk

Fot. Joanna Bożerodska

Choć frakcja ZWPL- ZChR nie widzi możliwości szybkiego rozwiązania kwestii pisowni nazwisk, po spotkaniu Tamašunienė powiedziała, że pogląd większości na tę sprawę zaczyna się zmieniać.

„Uważam, że idziemy w tym kierunku, jeżeli nie podczas tej sesji sejmowej, to kiedyś później kwestia zostanie rozwiązana. Ludzie są coraz bardziej świadomi, że jeżeli ktoś chce swoje nazwisko mieć zapisane w oryginalnej formie, to chodzi przede wszystkim o prawa człowieka. Wszystko idzie w pozytywnym kierunku, z czasem ten problem zostanie rozwiązany”- powiedziała polityk.

Premier natomiast podkreślił, że rozwiązanie kwestii pisowni nazwisk jest ważne, jednak decyzja będzie zależała od większości w Sejmie.

„Jaka decyzja zostanie podjęta, zależy od głosów w Sejmie, bo dzisiaj mamy trzy różne projekty w tej sprawie. Nie omawialiśmy szczegółów, który projekt powinien być przyjęty, ale wydaje mi się, że kroki oraz kierunek jest ten sam. Mogę powtórzyć swoje stanowisko- uważam, że logiczne jest, żeby zostały stworzone warunki do użycia tych trzech literek alfabetu łacińskiego w zapisie imion i nazwisk”- powiedział Skvernelis. Premier spodziewa się, że decyzja w kwestii pisowni nazwisk zostanie podjęta jeszcze podczas sesji jesiennej.

Tamašūnienė powiedziała również, że frakcja ma zamiar poprzeć kwestie związane ze „sprawiedliwością społeczną, zmniejszaniem biedy i różnic społecznych”. Jeżeli chodzi o zmiany podatkowe, frakcja jest skłonna do wsparcia projektów, które przyczynią się do polepszenia sytuacji materialnej i ekonomicznej mieszkańców.

Jak poinformowała starosta frakcji, zmiany podatkowe i budżetowe zostaną ocenione dopiero po ich przeanalizowaniu i omówieniu wewnątrz frakcji.

Choć frakcja nie stawia konkretnych żądań, jednak spodziewa się, że w przyszłości zostanie rozpatrzona propozycja frakcji dot. przeznaczenia 120 euro na dziecko, całkowita kompensacja kosztów regularnie zażywanych leków dla osób w wieku ponad 75 lat oraz zakończenia procesu zwrotu ziemi dla mieszkańców.

PODCASTY I GALERIE