• Litwa
  • 17 września, 2020 10:43

Tamašunienė: Efektywna współpraca z Polską jest dla nas niezwykle ważna

Rita Tamašunienė spotkała się dziś z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Mariuszem Kamińskim oraz Wiceministrem Bartoszem Grodeckim. Podczas spotkania omówiono aktualne kwestie współpracy, a także sytuację polityczną na Białorusi i wyzwania migracyjne.

lrv.lt
Tamašunienė: Efektywna współpraca z Polską jest dla nas niezwykle ważna

Rita Tamošiūnienė/ Fot. Joanna Bożerodska

Minister R. Tamašunienė zwróciła uwagę, że współpraca w dziedzinie spraw wewnętrznych – zwłaszcza w zakresie ochrony ludności, kontroli granic, policji i polityki regionalnej – układa się pomyślnie od odzyskania przez Litwę niepodległości.

„Efektywna współpraca z sąsiednią Polską jest dla nas niezwykle ważna. W imieniu litewskiej społeczności organów ścigania dziękuję za profesjonalny i konstruktywny rozwój naszego partnerstwa” – powiedziała minister Tamašunienė.

Ministrowie podzielili się również ważnymi informacjami na temat niepokojącej sytuacji politycznej na Białorusi.

„Sytuacja na Białorusi jest nadal napięta. Mimo to liczba przyjazdów z Białorusi nie jest jeszcze duża” – powiedziała minister R. Tamašunienė. „Obecnie wydano obywatelom Białorusi 234 pozwoleń na wjazd do Republiki Litewskiej ze szczególnych względów humanitarnych, z czego 63 z nich przybyło już na Litwę. Ponadto 18 białoruskich obywateli złożyło wnioski o azyl” – dodała minister.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Mariusz Kamiński z zadowoleniem przyjął również dobre stosunki polsko-litewskie. Zwrócił uwagę, że poglądy obu krajów na kwestie bezpieczeństwa oraz polityki wschodniej i unijnej są zasadniczo takie same. Minister podkreślił, że Polska, podobnie jak Litwa, przewidziała ulgi dla obywateli Białorusi przybywających ze względów humanitarnych oraz w celach zawodowych i naukowych. Dodał, że Polska zaplanowała dla obywateli Białorusi również wsparcie finansowe.

W trakcie rozmowy minister M. Kamiński przypomniał o inicjatywie Grupy Wyszehradzkiej dotyczącej podjęcia dyskusji na szczeblu szefów państw Unii Europejskiej w sprawie ruchu bezwizowego dla Białorusi.

Podczas spotkania omówiono także nowy pakt migracyjny, który wkrótce zostanie ogłoszony przez Komisję Europejską. Litwa proponuje zintegrowane podejście oparte na skutecznej ochronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej, walce z handlem ludźmi, skutecznej polityce powrotów nielegalnych migrantów, ścisłej współpracy z krajami trzecimi oraz niezawodnym i odpornym na kryzysy wspólnym europejskim systemie azylowym. System ten powinien zapobiegać nadużyciom i zapewniać ochronę międzynarodową tym, którzy naprawdę jej potrzebują. Polska popiera również wzmocnienie polityki migracyjnej i azylowej, ale jednocześnie podkreśla potrzebę poszanowania kompetencji poszczególnych państw członkowskich.

PODCASTY I GALERIE