• Litwa
  • 4 listopada, 2013 13:55

TAK dla wpisu narodowości w paszportach

Liderzy koalicji rządzącej wyrazili zgodę na umieszczanie adnotacji o narodowości w paszportach, bądź dowodach osobistych obywateli Republiki Litewskiej.

BNS
TAK dla wpisu narodowości w paszportach

Fot. zw.lt

,,Mimo, że propozycji tej sprzeciwiało się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rada Polityczna koalicji rządzącej uznała, że na życzenie obywatela Republiki Litewskiej w jego paszporcie może być wpisana narodowość” – oznajmił po posiedzeniu Rady premier Algirdas Butkevičius. ,,Ponadto według ministra sprawiedliwości nie przeczą temu przepisy prawa międzynarodowego” – dodał szef rządu

Autorem propozycji jest poseł z ramienia Partii Pracy Mečislovas Zasčiurinskas. ,, Projekt ma na celu umożliwienie obywatelom skorzystania z prawa wpisania narodowości w dokumencie tożsamości. To się będzie odbywało na wniosek zainteresowanych. W ten sposób obywatele będą mogli zadeklarować swoją przynależność narodową” – uzasadnia poseł.

Przynależność narodową obywateli Litwy w dowodach tożsamości podawano do 1999 roku. W październiku 1999 roku Sąd Konstytucyjny Litwy postanowił, że przynależność narodowa jest sprawą prywatną każdego obywatela Litwy.

PODCASTY I GALERIE