• Litwa
  • 23 maja, 2013 15:48

TAK dla Karty Polaka. Projekt konserwatystów odrzucony

Sejm odrzucił wniosek z żądaniami konserwatystów w sprawie zwrócenia się do Sądu Konstytucyjnego w kwestii Karty Polaka. Wniosek Związku Ojczyzny nie uzyskał większości w Sejmie.

BNS
TAK dla Karty Polaka. Projekt konserwatystów odrzucony

Dzisiaj (23 maja) w Sejmie już po raz trzeci podjęto próbę przedstawienia żądań do Sądu Konstytucyjnego w sprawie Karty Polaka.

Za projekt konserwatystów głosowało 29 posłów, 33 było przeciw, a 41 wstrzymało się od głosu.Głosujący to przede wszystkim frakcja konserwatystów, dwie osoby z Mieszanej grupy poselskiej (Mišrios Seimo narių grupė) oraz jeden poseł z Partii Pracy. Pozostali przedstawiciele sejmu byli przeciwko albo wstrzymali się od głosu.

Inicjatorem projektu była grupa posłów partii konserwatywnej – były minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis, była minister ochrony kraju Rasa Juknevičienė, posłowie Vilija Aleknaitė – Abramikienė i Valentinas Stundys. Posłowie swój projekt argumentują orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego, który w 1998 r. orzekł, że kandydat na członka Sejmu Litwy nie może być związany przysięgą ani innymi zobowiązaniami z innym państwem.

Krytykowaną przez litewskie władze Kartę Polaka co roku otrzymuje ponad tysiąc obywateli Litwy polskiego pochodzenia. Według danych ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, w 2011 roku Kartę Polaka otrzymały 1 024 osoby, w 2010 – 1 197. Ogółem wydano ponad 4 tysiące tych dokumentów.

PODCASTY I GALERIE