• Litwa
  • 17 lipca, 2016 6:49

Szydło z Butkevičiusem o Polakach na Litwie

Na marginesie 11. Szczytu Azji i Europy ASEM w Mongolii doszło do spotkania premiera Litwy Algirdasa Butkevičiusa i premier Polski Beaty Szydło. Rozmowa dotyczyła między innymi Polaków na Litwie.

zw.lt
Szydło z Butkevičiusem o Polakach na Litwie

Fot. lrv.lt

Beata Szydło poruszyła temat Polaków na Litwie i przekazała premierowi Algirdasowi Butkevičiusowi, że uregulowanie tej sprawy znaczenie poprawi stosunki między naszymi państwami – napisano na oficjalnej stronie polskiej premier.

Butkevičius podkreślił, że jego rząd jest gotów do prowadzenia rozmów na wszystkie tematy, w tym dotyczące mniejszości narodowych – czytamy z kolei na stronie litewskiego rządu.

„Widzę Polskę nie tylko jako naszą sąsiadkę, lecz także jako partnera strategicznego, nasze relacje, w tym gospodarcze, zawsze były intensywne i dynamiczne” – zaznaczył litewski premier.

Szefowie rządów omówili rozwój wspólnych projektów biznesowych – do współpracy przedsiębiorców obu krajów ma przyczynić się planowane na jesień forum biznesu Polski i Litwy. Beata Szydło i Algirdas Butkevičius rozmawiali także o projektach strategicznych – budowie łącza gazowego między oboma krajami, synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z krajami Europy oraz budowie kolei Rail Baltica.

Podczas spotkania omówione zostały również efekty Szczytu NATO w Warszawie, który zdecydował o widocznej wysuniętej obecności Paktu Północnoatlantyckiego w Polsce i państwach bałtyckich.

PODCASTY I GALERIE