• Litwa
  • 18 stycznia, 2018 12:58

Szybciej niż Litwa wyludnia się tylko Mołdawia

Do 2050 r. liczba mieszkańców Litwy zmniejszy się o ponad jedną trzecią. Szybciej wyludnia się tylko Mołdawia, która w ciągu 30 lat może stracić prawie połowę swej populacji.

zw.lt
Szybciej niż Litwa wyludnia się tylko Mołdawia

Fot. MapsFact.com

Na portalu internetowym FactMaps.com została zamieszczona mapa, na której widać jakie zmiany populacyjne będą zachodziły w poszczególnych krajach Europy do 2050 roku.

Jeden z najgorszych wyników ma Litwa, która w ciągu 33 lat może stracić nawet 37,65 proc. mieszkańców. Gorzej sytuacja wygląda tylko w Mołdawii, która do 2050 r. może stracić nawet 44,16 proc. populacji.

Sąsiedzi Litwy również będą mieli niż demograficzny, aczkolwiek sytuacja jest nie co lepsza niż w naszym kraju.

Przykładowo Łotwa straci 35,86 proc. populacji, Polska – 14, 23 proc., Białoruś – 11,91 proc., Rosja – 9,78 proc., a Estonia – 29,41 proc.

Zresztą w całej Europie Środkowo-Wschodniej będzie odnotowany spad liczby mieszkańców. Dla przykładu w Czechach liczba mieszkańców zmniejszy się o 3,84 proc., na Słowacji 10,94 proc., a w Rumunii 8,22 proc.

Przybywać ludności będzie tylko w Europie Zachodniej z wyjątkiem Niemiec (spadek o 12,87 proc.), Danii (2,74 proc.) i Portugalii (3,82 proc.).

Najlepsza sytuacja będzie w Irlandii (liczba mieszkańców zwiększy się o 33 proc.), Szwecji (21 proc.), Norwegii (19 proc.) i Hiszpanii (13 proc.).

PODCASTY I GALERIE