• Litwa
  • 25 maja, 2020 9:26

Szkoły otwierają drzwi. Co to znaczy dla rodziców uczniów klas początkowych i dzieci niepełnosprawnych?

Od poniedziałku, 25 maja, do szkoły mogą wrócić uczniowie klas początkowych i szkół specjalnych. Szkoły mogą jednak wybierać, czy chcą kontynuować naukę zdalną, czy też pozwolić na naukę w klasach. W zależności od decyzji szkół, część rodziców dzieci klas początkowych lub niepełnosprawnych, może więc wrócić do pracy lub też przedłużyć zwolnienie, ze względu na opiekę nad dzieckiem.

zw.lt
Szkoły otwierają drzwi. Co to znaczy dla rodziców uczniów klas początkowych i dzieci niepełnosprawnych?

Fot. Joanna Bożerodska

Taka sytuacja potrwa do zakończenia roku szkolnego. Po tym terminie okres zwolnienia z powodu opieki nad dzieckiem, które nie jest chore, nie będzie opłacany.

Jeśli szkoła kontynuuje zdalny proces nauczania rodzice uczniów klas początkowych i szkół specjalnych mogą liczyć na wypłaty z „Sodry” w okresie opieki nad dzieckiem.

Jeśli szkoła stworzyła warunki umożliwiające uczniom powrót do nauki w klasach, rodzice nie mają już możliwości otrzymania płatnego zwolnienia ze względu na opiekę nad dzieckiem.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas początkowych przewidziane jest 4 lub 5 czerwca, w zależności od tego czy rok szkolny rozpoczął się 1 czy 2 września.

W szkołach specjalnych proces nauczania zakończy się 4 lub 5 września dla klas początkowych, 18 lub 19 – dla starszych klas.

PODCASTY I GALERIE