• Litwa
  • 23 marca, 2015 9:06

Szkolna reforma nie zakończy się w tym roku?

Zgodnie z Ustawą o oświacie, od września 2015 r., szkoły średnie musiały być zlikwidowane, a w ich miejsce musiały powstać: szkoły początkowe, progimnazja, szkoły podstawowe i gimnazja.

BNS
Szkolna reforma nie zakończy się w tym roku?

Fot. Ewelina Mokrzecka

Grupa posłów zaproponowała, aby zakończenie reformy szkolnej, wydłużyć jeszcze o 3 lata do 1 września 2018 roku.

Pod projektem swe podpisy złożyło 31 posłów, w większości wywodzących się z Partii Pracy oraz Porządku i Sprawiedliwości. Projekt poparli również posłowie AWPL Jarosław Narkiewicz i Rita Tamašunienė.

PODCASTY I GALERIE