• Litwa
  • 23 września, 2016 7:55

Do szkół trafią specjalne podręczniki o ochronie państwowej

Już po miesiącu do szkół na Litwie trafią podręczniki, z których uczniowie będą uczyć się o ochronie państwa oraz zagadnieniach bezpieczeństwa państwowego.

BNS
Do szkół trafią specjalne podręczniki o ochronie państwowej

Materiały prasowe

Jest to materiał metodyczny, w którym nauczyciele mogą znaleźć instrukcje, jak do programu wykładanych przedmiotów włączyć zagadnienia, związane z ochroną krajową. Materiał przygotowali naukowcy Humanitarnej katedry naukowej Litewskiej Akademii Wojskowej.
Podręcznik może być wykorzystany przez nauczycieli wychowania obywatelskiego, historii, chemii, wychowania fizycznego, a także na opcjonalnych lekcjach obrony krajowej dla 11-12 klas.

„Na lekcjach wychowania obywatelskiego, w celu rozwinięcia umiejętności pracy w drużynie, może być wyjaśniana zasada szeregów w wojsku, znaczenie marszu- konkretne elementy, związane z wojskiem”- o tym, jak materiał, zawarty w podręczniku, może być zastosowany w praktyce, tłumaczyła jedna z autorek wydania.

Minister ochrony kraju Juozas Olekas wspomniał również o możliwości wydania materiałów edukacyjnych w języku polskim oraz rosyjskim.

Do każdej szkoły trafią po dwa bezpłatne egzemplarze podręcznika, będzie dostępna również wersja elektroniczna.

Jest planowane również wydanie ćwiczeniówki do podręcznika wychowania obywatelskiego, poruszającej tematykę ochrony krajowej.

PODCASTY I GALERIE