• Litwa
  • 9 listopada, 2022 11:36

Szefowie MSW państw bałtyckich chcą dyskusji w UE na temat wzmocnienia ochrony ludności

W związku z napięciami geopolitycznymi w regionie, ministrowie spraw wewnętrznych trzech państw bałtyckich zaapelowali do Komisji Europejskiej o zainicjowanie dyskusji ministerialnej na temat wzmocnienia ochrony ludności na poziomie UE oraz w celu omówienia gotowości na zagrożenia i sytuacje kryzysowe.

PAP
Szefowie MSW państw bałtyckich chcą dyskusji w UE na temat wzmocnienia ochrony ludności

Fot. BNS/ Paulius Peleckis

Szefowie resortów spraw wewnętrznych Litwy, Łotwy i Estonii skierowali wspólny list do KE, w którym podkreślili znaczenie właściwej gotowości na wypadek zagrożeń lub awarii chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych – poinformowało we worek litewskie MSW. W liście podkreśla się, że „konsekwencje tych zagrożeń mogą przekraczać granice państw i dotyczyć wielu regionów lub całej Europy”.

Ministrowie proponują podjęcie kroków w celu zwiększenia świadomości społecznej oraz działań na rzecz ochrony ludności, a także dokonania oceny na temat tego, jakie środki są dostępne i jakich nowych rozwiązań można by szukać na szczeblu UE.

„Wojna na Ukrainie, niebezpieczna elektrownia atomowa w Ostrowcu (na Białorusi, przy granicy z Litwą – PAP), wybuchy w gazociągu Nord Stream – to tylko kilka przykładów zagrożeń, przed którymi stoi dziś UE. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie ma solidarność, jedność i wspólne działanie państw UE” – wskazuje litewska minister Agnė Bilotaitė, którą cytuje komunikat resortu spraw wewnętrznych.

W ocenie minister, „należy zwrócić należytą uwagę i przeznaczyć odpowiednie środki finansowe zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym na wzmocnienie zdolności odpowiedzialnych instytucji, podniesienie świadomości w zakresie ochrony ludności i ochronę ludności”.

Zdaniem ministrów państw bałtyckich, wspólna dyskusja pozwoliłaby państwom członkowskim ocenić potrzebę wzmocnienia i usprawnienia unijnego mechanizmu ochrony ludności.

Litewski resort spaw wewnętrznych przypomina, że kwestie związane z ochroną ludności i gotowością na wypadek zagrożeń, a także ochroną infrastruktury strategicznej zostały omówione w październiku na regionalnym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Estonii, Łotwy, Polski i Finlandii. Uzgodniono wówczas, że należy wzmocnić współpracę regionalną poprzez organizowanie konsultacji ekspertów w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej oraz wspólnych ćwiczeń w zakresie ochrony ludności.

PODCASTY I GALERIE