• Litwa
  • 16 maja, 2017 14:29

Sytuacja przyszłych emerytów może się pogarszać

Sytuacja przyszłych emerytów będzie się pogarszać o ile już teraz nie zajdą istotne zmiany w systemie emerytur.

BNS
Sytuacja przyszłych emerytów może się pogarszać

Takie niezbyt optymistyczne prognozy ma Bank Centralny Litwy. Prezes Banku Vitas Vasiliauskas mówi, że skala emigracji, zła sytuacja demograficzna i starzejące się społeczeństwo – całość tych faktów wskazuje, że bez podjęcia niezwłocznych kroków państwo nie zdoła zapewnić godnych dochodów emerytom bez zwiększenia zadłużenia.

Obecne tendencje przyczynią się do większego rozwarstwienia dochodów, zwiększenia skali ubóstwa i ostatecznie ruiny finansów publicznych.

Już w dobie obecnej stosunek średniego wynagrodzenia do średniej emerytury wynosi 43 proc. nie niekorzyść emerytury.

PODCASTY I GALERIE