• Litwa
  • 11 lutego, 2014 13:53

System opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki jest nieskuteczny

Litewski system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki jest nieefektywny. Nie zapewnia w pełni praw dziecka i jego potrzeb - oceniła Kontrola Państwowa.

BNS
System opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki jest nieskuteczny

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Raport wskazuje, że dzieci przebywające w domach opieki mają znacznie gorszą jakość życia niż w rodzinie, co dość często, skutkuje wykluczeniem społecznym w dalszym życiu.

Liczba dzieci w sierocińcach nie zmniejsza się od kilku lat. Jedna trzecia część placówek jest przepełniona. Na przykład w domu dziecka w Olicie wychowuje się 120 dzieci, pomimo, że norma placówki zakłada 60.

Kontrola Państwowa wskazała, że obecny system nie zachęca do zakładania rodzin zastępczych. Pomoc finansowa za pieczę w wysokości 520 litów nie podlegała indeksacji od 15 lat i nie jest dyferencjonowana ze względu na zapotrzebowania dziecka (wiek czy stan zdrowia).

Obecnie na Litwie jest 10 tys. 600 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, co stanowi 2 proc. ogółu dzieci. Co roku bez opieki pozostaje około 2 tys. nieletnich.

PODCASTY I GALERIE