• Litwa
  • 21 sierpnia, 2015 10:35

Syn ofiary 13 stycznia żąda przesłuchania Gorbaczowa

Znany litewski psycholog Robertas Povilaitis, którego ojciec poległ 13 stycznia złożył wniosek do Prokuratury Generalnej Litwy, by zaktywizowała dochodzenie w sprawie odpowiedzialności ówczesnego przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa za wydarzenia 1991 roku w Wilnie.

BNS
Syn ofiary 13 stycznia żąda przesłuchania Gorbaczowa

Fot. BFL/Ričardas Grigas

Povilaitis domaga się, by Gorbaczowowi przyznano status świadka specjalnego.

Na mocy prawa litewskiego status świadka specjalnego przyznaje się osobie, jeżeli istnieje domniemanie dokonania przez niego czynu przestępczego, ale brakuje danych nadania mu statusu podejrzanego.

Litewscy prokuratorzy prowadzący dochodzenie w sprawie 13 stycznia wnioskowali w Rosji o przesłuchanie Gorbaczowa. W styczniu 2012 roku otrzymali odmowną odpowiedź Moskwy.

PODCASTY I GALERIE