• Litwa
  • 7 kwietnia, 2019 11:04

Światowy Dzień Zdrowia w tym roku poświęcony dostępności do opieki

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim w tym roku jest popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC), ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej.

PAP
Światowy Dzień Zdrowia w tym roku poświęcony dostępności do opieki

Fot. BNS/Lukas Balandis

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia – w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 r. Każdego roku organizacja wybiera jako temat przewodni inny obszar ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Główny Inspektorat Sanitarny w informacji z okazji Światowego Dnia Zdrowia podnosi, że w ostatnich dziesięcioleciach powszechna opieka zdrowotna zyskała status kluczowej strategii służącej osiągnięciu celów rozwojowych, zarówno tych około zdrowotnych, jak i tych rozumianych w szerszym kontekście.

Głównym założeniem obchodów jest wskazanie na konieczność zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, które obejmuje wiele obszarów w tym: promocje zdrowia, profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną.

WHO podkreśla, że dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowa obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.

Eksperci podnoszą, że niektóre kraje już poczyniły znaczące postępy w osiągnięciu powszechnej opieki zdrowotnej. Jednak dla połowy światowej populacji dostęp do koniecznej opieki zdrowotnej jest wciąż niemożliwy.

Światowa Organizacja Zdrowia nawołuje, aby podjąć kroki mające na celu zapewnienie wszystkim i wszędzie dostępu do usług zdrowotnych wysokiej, jakości bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego dla osoby korzystającej ze świadczeń. Jednocześnie zwraca uwagę, że powszechna opieka zdrowotna umożliwia wszystkim dostęp do świadczeń zdrowotnych, które są pomocne w zwalczaniu najważniejszych przyczyn chorób i śmierci a także gwarancją, jakości opieki na poziomie wystarczającym do poprawy stanu zdrowia osób, które z niej korzystają.

PODCASTY I GALERIE