• Litwa
  • 20 października, 2020 17:17

Świadczenia na dziecko zwiększą się o 10 euro

Pod obrady Sejmu trafił projekt ustawy, zakładający zwiększenia świadczeń na dzieci o 10 euro i zapewniający nieodpłatne posiłki dla uczniów klas drugich.

BNS
Świadczenia na dziecko zwiększą się o 10 euro

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Od stycznia przyszłego roku świadczenia na dzieci mają wzrosnąć z 60 do 70 euro, na dzieci niepełnosprawnych i z rodzin o niskich dochodach – ze 100 do 111.

Projekt mają kolejno rozpatrzeć komitety sejmowe.

Będzie to kosztować budżet państwa w przyszłym roku dodatkowych 63 mln euro.

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy zapewnia, że na świadczenia dla blisko 512 tysięcy dzieci środki w budżecie zostały przewidziane.

Na nieodpłatne wyżywienie uczniów klas drugich potrzeba będzie dodatkowo blisko 10 mln euro rocznie.

Obecnie nieodpłatne posiłki należą się dzieciom uczeszczającym do klasy zerowej i pierwszej.

PODCASTY I GALERIE