• Litwa
  • 11 lipca, 2019 15:12

Świadczenia na dzieci nie będą wliczane do dochodu rodziny

Większość rodzin niskouposażonych już niedługo będzie mogła ubiegać się o wyznaczane przez samorząd pieniężne świadczenie socjalne. Dziś Sejm zatwierdził odpowiednie poprawki do Ustawy o pieniężnych świadczeniach socjalnych dla niskouposażonych mieszkańców.

BNS
Świadczenia na dzieci nie będą wliczane do dochodu rodziny

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Zgodnie z nowelizacją świadczenia na dzieci nie będą wliczane do dochodu rodziny. To ułatwi ubieganie się o wsparcie socjalne. Do dochodów nie będą również zaliczane świadczenia z tytułu tymczasowej opieki nad dziećmi. 

Jak powiedział Tomas Tomilinas, członek sejmowego komitetu ds. socjalnych i pracy, często rodzina przez to, że ma świadczenia nic nie zyskuje, bo dzieci  tracą prawo do nieodpłatnego wyżywienia czy podręczników, a także określonych zniżek. Jego zdaniem świadczenia na dzieci powinny być przeznaczone wyłącznie na nie i nie mogą być wliczane do ogólnego budżetu rodziny.

Zgodnie z poprawkami wysokość pieniężnych zasiłków socjalnych nadal nie będzie mogła przekraczać 50 proc. ogólnego wyznaczonego zasiłku socjalnego. W osobnych przypadkach mogą być stosowane wyjątki. 

PODCASTY I GALERIE