• Litwa
  • 14 stycznia, 2021 11:04

Sugeruje się, aby dzieci mogły uczyć się na odległość w szkołach

Rząd rozważy zapewnienie dzieciom możliwości nauki zdalnej w szkołach w oparciu o zalecenia ekspertów, jeśli zalecą to komisje ds. opieki nad dziećmi.

BNS
Sugeruje się, aby dzieci mogły uczyć się na odległość w szkołach

Fot. Lukas Balandis/BNS

Według rządu, dotyczy to dzieci mieszkających w rodzinach, które nie mają środków finansowych do tworzenia odpowiednich warunków edukacyjnych dla dzieci w domu. Takie dzieci nadal będą uczyły się na odległość, ale w szkole. Władze miejskie zorganizowałyby dla takich dzieci opiekę i posiłek w placówkach oświatowych.

W przypadku nauczania na odległość w szkole konieczne będzie przestrzeganie bezpiecznej odległości i innych niezbędnych warunków.

Ministerstwo przeprowadziło badanie wśród uczniów szkół ogólnokształcących. Okazało się, że około 25 tys. uczniów potrzebuje wsparcia w nauce: dodatkowych konsultacji, sprzętu komputerowego, zapewnienia połączenia z Internetem, wzmocnienia motywacji.

PODCASTY I GALERIE