• Litwa
  • 4 sierpnia, 2017 12:44

Studia w seminariach duchownych na Litwie podejmie 19 mężczyzn

19-tu mężczyzn podejmie w tym roku studia w seminariach duchownych.

zw.lt
Studia w seminariach duchownych na Litwie podejmie 19 mężczyzn

Fot. Archiwum zw.lt

Wileńskie seminarium otrzymało 12 wniosków, przyjęło 10-ciu kandydatów.

Do Kowieńskiego seminarium przyjętych zostało 6 osób z ośmiu chętnych. W Telszach studia podejmie troje mężczyzn, chętnych było pięciu. Przyszli księża studiują filozofię, teologię, języki obce i inne przedmioty.

W chwili obecnej formacja w seminarium trwa łącznie 7 lat. Rozpoczyna się rokiem propedeutycznym, następnie są studia filozoficzno-teologiczne, które trwają sześć lat. Na trzecim roku alumni otrzymują sutanny i od tej chwili są kandydatami na diakonów i księży. Święcenia diakonatu odbywają się na szóstym roku.

PODCASTY I GALERIE