• Litwa
  • 2 października, 2016 6:02

Studenci obcokrajowcy pozostają w swoich „gettach”

"To, że na uczelniach litewskich mamy coraz więcej studentów zagranicznych, jest dla nas bardzo korzystne. Studenci uczą się, jaj pracować i żyć w multikulturowym świecie" – twierdzi wykładowczyni Uniwersytetu Kowieńskiego oraz badaczka komunikacji międzykulturowej Audronė Gedžiūtė.

BNS
Studenci obcokrajowcy pozostają w swoich „gettach”

Materiały prasowe

W ciągu ostatnich lat liczba studentów zagranicznych na Litwie wzrosła o 12 proc.

Według badaczki, obecnie na Litwie w środowisku pracy coraz częściej mamy do czynienia z cudzoziemcami Ci, którzy czują się swobodnie w mieszanym środowisku, mają na ogół łatwiej w wielu sytuacjach życiowych.

Co prawda, z badań uniwersyteckich wynika, że cudzoziemcy, studiujący na Litwie, mają skłonność do zamykania się w swoich „gettach”. Młode osoby z różnych państw z miejscowymi studentami komunikują się fragmentarycznie, często w znikomym stopniu interesują się kulturą litewską. Często zdarza się, że jeżeli w jakiejś sytuacji obcokrajowcy dzielą się swoim zdaniem na temat otoczenia, jest to wyrażane w formie skargi.

„Żeby zmniejszyć napięcie wśród miejscowych studentów z obcokrajowcami, uczelnie muszą pomagać w tworzeniu pozytywnej atmosfery, gdzie każdy może swobodnie dzielić się swoimi opiniami. Podstawą jest omówienie ważnych kwestii bezpośrednio” – radzi Audronė Gedžiūtė.

PODCASTY I GALERIE