• Litwa
  • 28 sierpnia, 2018 11:20

Studenci niechętnie wybierają nauki ścisłe

Rząd zwiększył w tym roku ilość nieodpłatnych miejsc na studia technologiczne, inżynieryjne i przyrodnicze. Niestety studenci niechętnie decydowali się na te kierunki.

BNS
Studenci niechętnie wybierają nauki ścisłe

Fot. Joanna Bożerodska

Najwięcej wolnych miejsc w tym roku na studia finansowane przez państwo zostało na kierunkach inżynieryjnych i technologicznych. W kolegiach – 4 tys., na uniwersytetach – 800.

W tym roku mniej studentów dostało się na uczelnie wyższe niż w roku ubiegłym. Studia rozpocznie 20 805 żaków. (w 2017 roku – 21 448).
Ministerstwo Oświaty i Nauki informuje, że studia na uniwersytetach rozpocznie 10 803 studentów (w 2017 roku – 11 413), w kolegiach – 10 002 (w 2017 roku – 10 035).

Najwięcej umów podpisano z Uniwersytetem Wileńskim, Kowieńskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE