• Litwa
  • 18 września, 2015 12:10

STT: Korupcja w przedszkolach

Służba ds. Badań Specjalnych (STT) informuje, że duże miasta – Kowno, Kłajpeda, Szawle oraz rejony – wileński i poniewski nie zapewniają przejrzystych i uczciwych warunków zapisywania dzieci do przedszkoli.

BNS
STT: Korupcja w przedszkolach

Fot. Małgorzata Kozicz

Funkcjonariusze STT ustalili, że samorządy poniewieski i kłajpedzi nie posiadają scentralizowanej struktury oraz bazy na podstawie której dzieci są przyjmowane do przedszkoli. Zapisy odbywają się poprzez bezpośredni kontakt z dyrektorem placówki. Taki porządek, w opinii STT, zwiększa ryzyko korupcji.

Po dokonaniu antykorupcyjnej oceny, STT zwróciła się do samorządów z prośbą o wyeliminowanie w ciągu trzech miesięcy czynników zwiększających korupcję.

Podobna sytuacja miała miejsce w Wilnie, gdzie na początku br. roku STT wydała specjalne rekomendacje, na podstawie których od 1 października w stolicy zmieni się system zapisów dzieci do przedszkoli.

PODCASTY I GALERIE