• Litwa
  • 9 września, 2014 16:41

Strona polska: Od Litwy oczekujemy konkretnych rozwiązań

Po spotkaniu w Warszawie wiceprzewodniczącego Sejmu RL Gediminasa Kirkilasa z wicemarszałkiem Sejmu RP, strona polska oświadczyła, że kolejne spotkanie członków Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu RL będzie możliwe wtedy, jeśli widoczna będzie zmiana kursu w polityce władz litewskich dotycząca spraw mniejszości polskiej.

Antoni Radczenko
Strona polska: Od Litwy oczekujemy konkretnych rozwiązań

Fot. BFL/Andrius Ufartas

,,Niezależnie od politycznego składu litewskiej koalicji rządzącej, Polska oczekuje od władz w Wilnie faktycznego wprowadzania w życie zapisów dotyczących ochrony praw polskiej mniejszości, wynikających zarówno z umów międzynarodowych, jak i z Polsko-Litewskiego Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994r.” – czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez Grzeszczaka.

,,W trakcie rozmów wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak wielokrotnie przypominał o naszych oczekiwaniach dotyczących ochrony praw polskiej mniejszości, wynikających z Polsko-Litewskiego Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 r. Wicemarszałkowie omówili również bieżącą sytuację na Ukrainie” – zw.lt powiedział członek Zgromadzenia, poseł na Sejm Tadeusz Aziewicz.

Aziewicz oświadczył, że wicemarszałek wyraził nadzieję, że wkrótce uzgodniony zostanie termin kolejnego posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu RL, przy czym będzie to możliwe tylko jeśli widoczna będzie zmiana kursu w polityce władz litewskich dotyczącej spraw mniejszości polskiej.

,,Czekamy na wprowadzenie wielokrotnie zapowiadanych, konkretnych zmian prowadzących do realnej poprawy sytuacji polskiej mniejszości, co otworzy drogę do normalnej współpracy w ramach Zgromadzenia”- zaznaczył poseł.

Z kolei Kirkilas poinformował agencję BNS, że najbliższe Spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu RL, miałoby się odbyć w Warszawie w październiku.

Traktat polsko-litewski przewiduje m.in. oryginalną pisownię nazwisk. Nierozwiązane przez stronę litewską kwestie od lat są przeszkodą w normalizacji stosunków między Polską a Litwą.

PODCASTY I GALERIE