• Litwa
  • 2 sierpnia, 2021 9:26

Straż Graniczna zatrzymała kolejnych nielegalnych migrantów

Ubiegłej doby na granicy z Litwą zatrzymano kolejnych 287 nielegalnych imigrantów z Białorusi. Wśród osób zatrzymanych są głównie obywatele Iraku.

BNS
Straż Graniczna zatrzymała kolejnych nielegalnych migrantów

Fot. scanpix.lt/ Julius Kalinskas

Według Straży Granicznej duża część zatrzymanych chce się przedostać przez Litwę do krajów Europy Zachodniej.

Litwa ogłosiła sytuację nadzwyczajną ze względu na wzrost nielegalnej migracji. Urzędnicy państwowi stoją na stanowisku, że wzmożone przepływy migracyjne są zorganizowaną akcją mińskiego reżimu przeciwko Litwie.

PODCASTY I GALERIE