• Litwa
  • 12 sierpnia, 2016 17:12

Stopa bezrobocia wśród młodzieży spada, emigracja wzrasta

Z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży, wypadającego 12 sierpnia, Departament Statystyki podaje do wiadomości publicznej najnowsze wyniki badań, dotyczące młodzieży na Litwie.

zw.lt
Stopa bezrobocia wśród młodzieży spada, emigracja wzrasta

Fot. BFL Vygintas Skaraitis

Departament informuje, że chociaż stopa bezrobocia wśród młodzieży spada, jednak młodzi nadal są grupą wiekową, najbardziej podatną na emigrację.

Na początku tego roku Litwę zamieszkiwało 581 200 osób w wieku od 14 do 29 lat. Stanowili oni 20 proc. ogółu społeczeństwa. W ciągu roku liczba osób młodych zmniejszyła się o blisko 22 proc. Przewaga liczebności młodych mężczyzn w wieku 14 – 29 lat na kobietami wynosiła 15 tysięcy. Najwięcej młodych osób – ponad 24 proc. zamieszkiwało samorząd rietawski, najmniej – ponad 15 proc. – samorząd wisagiński.

Dla porównania, na początku 2015 roku w całej UE młodzież stanowiła 18,5 proc. całego społeczeństwa, jednak w ciągu roku ilość młodzieży spadła o pół miliona. Najwięcej młodzieży zamieszkiwało na Cyprze (23,6 proc. całego społeczeństwa), a najmniej- we Włoszech (16,1 proc.).

W 2015 roku z Litwy wyjechało 19,3 tysięcy osób w wieku od 14 do 29 lat (w 2014 roku – 15,9 tys.). W tym samym roku do kraju wróciło 7,3 tysięcy młodych.

Optymistyczną wiadomością jest fakt, że zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród młodzieży. W 2015 roku w grupie wiekowej od 20 do 24 lat stopa bezrobocia wynosiła 15,5 proc. ( w 2014 roku- 18,5 proc.), zaś w wśród osób od 25 do 29 lat- 9,8 proc. (w 2014 roku- 11 proc.).

PODCASTY I GALERIE