• Litwa
  • 9 listopada, 2016 13:39

Staże parlamentarne w Polsce

Przypominamy, że jeszcze do 30 grudnia 2016 roku można ubiegać się o u udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych w Polsce.

zw.lt
Staże parlamentarne w Polsce

Fot. Archiwum

Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zdobywaniem tego typu doświadczeń zawodowych i osobistych. Uczestnicy MPSP podczas stażu pod kierunkiem i opieką posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mogą wziąć udział w pracach wybranej komisji sejmowej, której poseł jest członkiem.

Głównym celem programu jest zapoznanie się z funkcjonowaniem demokracji w Polsce, a Sejm jest główną agorą, gdzie odbywa się debata publiczna. Program służy kształtowaniu wiedzy o polityce, tradycji, historii i kulturze Polski.


Program jest realizowany w okresie od 10 kwietnia do 7 lipca 2017 r.

Warunki przyjęcia: posiadanie obywatelstwa litewskiego; studia wyższe potwierdzone dyplomem; bardzo dobra znajomość języka polskiego; wiek – maksymalnie 30 lat.

Wymagane dokumenty

W języku polskim: podanie (PODANIE-LITWA), kwestionariusz osobowy (kwestionariusz), potwierdzenie dobrej znajomości języka polskiego, życiorys, list polecający, zaświadczenie lekarskie.

Ksero oryginału: dowodu tożsamości, dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Załączniki: dwa zdjęcia paszportowe.
Komplet dokumentów należy wysłać na adres: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, ul. Smėlio 20A, LT-10323, Wilno.

Termin składania kompletu dokumentów upływa 30 grudnia 2016 r.

Osobą upoważnioną do kontaktów z kandydatami jest Dorota Lewko, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Wilnie e-mail: [email protected]

PODCASTY I GALERIE