• Litwa
  • 8 maja, 2020 12:39

Statystyki: Dzieci rzadziej kontynuują dobrą sytuację finansową w rodzinie

Zła sytuacja finansowa w rodzinie po tym, gdy dzieci dorastają, nie zmienia się na lepsze częściej, niż w odwrotnym wypadku, twierdzą statystyki.

BNS
Statystyki: Dzieci rzadziej kontynuują dobrą sytuację finansową w rodzinie

Fot. BNS/Julius Kalinskas

39 procent osób, które mieszkały w rodzinach, gdzie sytuacja finansowa była zła lub bardzo zła, wskazały, że na dany moment rodzina przeżywa trudny lub bardzo trudny okres. W tym czasie tylko jedna z siedmiu (14%) osób, które żyły w rodzinach o dobrej sytuacji finansowej, wskazały, że również nie mają problemów finansowych.

Zostało to przedstawione w badaniu dochodów i warunków życia przeprowadzonym przez Departament Statystyki w 2019 r., podczas którego dodatkowo zapytano mieszkańców, w jakich warunkach finansowych żyła rodzina, gdy byli nastolatkami.

W ubiegłym roku 8,7% mieszkańców Litwy doświadczyło biedy materialnej.

PODCASTY I GALERIE