• Litwa
  • 12 kwietnia, 2015 14:13

Środki unijne – także na badania przemysłu zbrojeniowego

Środki unijne skierowane na rozwój technologii, innowacje i badania naukowe wkrótce mogą być skierowane także na prace w sektorze obronności i bezpieczeństwa.

zw.lt
Środki unijne – także na badania przemysłu zbrojeniowego

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W końcu marca odbyło się trzecie już posiedzenie Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Obrony w sprawie Programu Działań Przygotowawczych w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem i obronnością. Wzięli w nim udział przedstawiciele rządów państw członkowskich UE oraz organizacji przemysłu obronnego i organizacji zrzeszających te instytucje. Litwę reprezentowało Zrzeszenie Przemysłu Obrony i Bezpieczeństwa.

Podczas narady mówiono między innymi o tym, że wkrótce na bezpośrednie finansowanie Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych, innowacyjności i rozwoju konkurencyjności w Europie będą mogły pretendować także podmioty gospodarcze prowadzące badania w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. Do tej pory środki te były przeznaczone tylko na badania w zakresie inżynierii cywilnej.

Pierwsze programy pilotażowe mają ruszyć już w roku 2017. Ich celem będzie stworzenie i wypróbowanie struktury prawno-administracyjnej UE, skierowanej na finansowanie innowacji w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Prawdopodobnie, po przetestowaniu w latach 2017-2020 odpowiednich mechanizmów prawnych, już w kolejnej perspektywie finansowej (lata 2021-2027) Unia przeznaczy niemałe sumy na badania naukowe i eksperymentalny rozwój w sektorze bezpieczeństwa.

Elżbieta Bieńkowska, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług powołała komisję składającą się z 16 ekspertów, która złoży swoje propozycje i uwagi dotyczące Programu Działań Przygotowawczych. W grupie tej znaleźli się politycy, przedstawiciele przemysłu i środowisk akademickich. Swoje sprawozdanie grupa ma przedstawić na początku 2016 roku.

PODCASTY I GALERIE