• Litwa
  • 23 lipca, 2018 11:39

Sprawa 13 stycznia: Rosja wszczęła postępowanie przeciwko litewskim sędziom i prokuratorom

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie przygotowawcze przeciwko litewskim sędziom i prokuratorom, którzy prowadzą tzw. sprawę 13 stycznia.

zw.lt
Sprawa 13 stycznia: Rosja wszczęła postępowanie przeciwko litewskim sędziom i prokuratorom

Fot. sledcom.ru

Zdaniem rosyjskiej instytucji w działaniach litewskich sędziów i prokuratorów widoczne są znamiona przestępstwa, polegającego na pociągnięciu do odpowiedzialności karnej osób niewinnych.
„Od 2006 r. osoby z Prokuratury Generalnej RL i Sądu RL prześladują 60 byłych funkcjonariuszy sił zbrojnych ZSRR, którzy w swej większości obecni są obywatelami Rosji” – napisano w oświadczeniu.
Komitet Śledczy wspomina m.in. sprawę Jurija Mela, który w 2014 r. został zatrzymany na terytorium Litwy i obecnie toczy się sprawa sądowa. Jurij Mel, urodzony w 1968 roku, jest podejrzany o to, że w styczniu 1991 r. brał udział w szturmie wileńskiej Wieży Telewizyjnej. Podczas szturmu zginęło 14 osób, a setki zostało rannych. Mel nic nie wiedział o tym, że jest poszukiwany. Zatrzymany przyznał się, że uczestniczył w zajściach pod wieżą w styczniu 1991 roku. Jak twierdzi, do nikogo nie strzelał, a tylko siedział w czołgu.
„Działania funkcjonariuszy litewskiej prokuratury i sądu z zasady są bezprawne, ponieważ wydarzenia w Wilnie (13 stycznia 1991 r. – przyp.red.) odbywał się w czasie, kiedy Litwa wchodziła w skład ZSRR, a żołnierze wykonywali rozkaz zgodny z ustawodawstwem ZSRR. Poza tym oskarżenia obywateli Litwy nie są poparte dowodami” – dodano w oświadczeniu.

W tzw sprawie 13 stycznia jest prawie 500 poszkodowanych oraz około 1 tysiąca świadków. Na sprawę składa się 709 tomów, z czego na sam akt oskarżenia – 13 tomów. 65 oskarżonych broni 65 adwokatów.

Oskarżenia dotyczą zakazanego przez prawo międzynarodowe zachowania z ludźmi, zabójstw i obrażeń ciała przyczynionych osobom chronionym przez prawo międzynarodowe, zakazanego ataku wojennego, użycia zakazanych środków wojennych i in.
W charakterze świadka na proces został wezwany również pierwszy i jedyny prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow.

W 2016 r. sąd spróbował skontaktować się z Gorbaczowem drogą mailową i pocztową. 12 grudnia 2016 r. został wysłany list na adres Fundacji Michaiła Gorbaczowa, gdzie została zawarta informacja o datach posiedzeń sądowych.
Niestety Gorbaczow nie odpowiedział na listy.

W sierpniu 2016 r. były szef sowieckich komandosów ugrupowania Alfa Michaił Gołowatow, który jest figurantem sprawy 13 stycznia, oświadczył, że Gorbczow musiał wiedzieć o zajściach w Wilnie.
„Uczestniczyłem w akcjach w Karabachu, Duszanbe, Baku, Tbilisi oraz Wilnie. Nie mogło być tak, że przyjeżdżaliśmy z własnej inicjatywy. Musieliśmy otrzymać rozkaz od szefa KGB, który musiał otrzymać odpowiedni rozkaz z politbiura lub od głównodowodzącego armią” – oświadczył w Moskwie Gołowatow.

13 stycznia 1991 roku sowieccy komandosi dokonali szturmu na Wieżę Telewizyjną ochranianą przez ludność cywilną. Litwini bronili przed komandosami Michaiła Gołowatowa wejścia do studia, w którym do ostatniej chwili nadawany był program wolnej Litwy. Tego dnia zginęło w Wilnie 14 osób: 13 cywilów, żołnierz radziecki, natomiast 15 osoba zmarła w lutym.

PODCASTY I GALERIE