• Litwa
  • 15 maja, 2018 10:14

Sprawa 13 stycznia: Prokuratura żąda dożywocia dla Jazowa

Prokuratura Generalna RL, w tzw sprawie 13 stycznia, żąda dożywocia dla byłego ministra obrony ZSRR Dmitrija Jazowa, który jest oskarżony o zbrodnie wojenne oraz przeciwko ludzkości.

BNS
Sprawa 13 stycznia: Prokuratura żąda dożywocia dla Jazowa

Fot. Wikipedia

Zdaniem prokurator Daivy Skorpuskaitė Lisauskienė Jazow w 1990 r. zorganizował grupę przestępczą składającą się z 160 żołnierzy oraz polityków, która miała na celu przyłączyć ponownie Litwe do ZSRR.
93 letni oskarżony mieszka w Moskwie i w procesie nie uczestniczy. W Wileńskim Sądzie Okręgowy reprezentuje go adwokat z urzędu.

W tzw sprawie 13 stycznia jest prawie 500 poszkodowanych oraz około 1 tysiąca świadków. Na sprawę składa się 709 tomów, z czego na sam akt oskarżenia – 13 tomów. 65 oskarżonych broni 65 adwokatów.
Oskarżenia dotyczą zakazanego przez prawo międzynarodowe zachowania z ludźmi, zabójstw i obrażeń ciała przyczynionych osobom chronionym przez prawo międzynarodowe, zakazanego ataku wojennego, użycia zakazanych środków wojennych i in.
W charakterze świadka na proces został wezwany również pierwszy i jedyny prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow.
W 2016 r. sąd spróbował skontaktować się z Gorbaczowem drogą mailową i pocztową. 12 grudnia 2016 r. został wysłany list na adres Fundacji Michaiła Gorbaczowa, gdzie została zawarta informacja o datach posiedzeń sądowych.
Niestety Gorbaczow nie odpowiedział na listy.
W sierpniu 2016 r. były szef sowieckich komandosów ugrupowania Alfa Michaił Gołowatow, który jest figurantem sprawy 13 stycznia, oświadczył, że Gorbczow musiał wiedzieć o zajściach w Wilnie.

„Uczestniczyłem w akcjach w Karabachu, Duszanbe, Baku, Tbilisi oraz Wilnie. Nie mogło być tak, że przyjeżdżaliśmy z własnej inicjatywy. Musieliśmy otrzymać rozkaz od szefa KGB, który musiał otrzymać odpowiedni rozkaz z politbiura lub od głównodowodzącego armią” – oświadczył w Moskwie Gołowatow.
13 stycznia 1991 roku sowieccy komandosi dokonali szturmu na Wieżę Telewizyjną ochranianą przez ludność cywilną. Litwini bronili przed komandosami Michaiła Gołowatowa wejścia do studia, w którym do ostatniej chwili nadawany był program wolnej Litwy. Tego dnia zginęło w Wilnie 14 osób: 13 cywilów, żołnierz radziecki, natomiast 15 osoba zmarła w lutym.
Dmitrij Jazow to radziecki dowódca wojskowy, ostatni mianowany marszałek Związku Radzieckiego, minister obrony ZSRR, członek Komitetu Centralnego KPZR, deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 10. i 11. kadencji.

PODCASTY I GALERIE