• Litwa
  • 10 stycznia, 2017 14:34

Sprawa 13 stycznia: Gorbaczow nie udziela odpowiedzi

Pierwszy i jedyny prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow został wezwany przez Wileński Sąd Okręgowy w charakterze świadka w tzw. sprawie 13 stycznia. Dotychczas Gorbaczow nie udzielił żadnej odpowiedzi.

BNS
Sprawa 13 stycznia: Gorbaczow nie udziela odpowiedzi

Fot. PAP/Piotr Wittman

Sąd próbował skontaktować się z Michaiłem Gorbaczowem drogą pocztową oraz mailową.

„Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ani od Michaiła Gorbaczowa, ani od jego Fundacji” – poinformowała BNS sędzia Ainora Kornelija Macevičienė.

12 grudnia 2016 r. został wysłany list na adres Fundacji Michaiła Gorbaczowa, gdzie została zawarta informacja o datach posiedzeń sądowych. Sąd zgadza się również na przesłuchanie Gorbaczowa przy pomocy translacji wideo.

W sierpniu ubiegłego roku były szef sowieckich komandosów ugrupowania Alfa Michaił Gołowatow, który jest figurantem sprawy 13 stycznia, oświadczył, że Gorbczow musiał wiedzieć o zajściach w Wilnie.
„Uczestniczyłem w akcjach w Karabachu, Duszanbe, Baku, Tbilisi oraz Wilnie. Nie mogło być tak, że przyjeżdżaliśmy z własnej inicjatywy. Musieliśmy otrzymać rozkaz od szefa KGB, który musiał otrzymać odpowiedni rozkaz z politbiura lub od głównodowodzącego armią” – oświadczył w Moskwie Gołowatow.

13 stycznia 1991 roku sowieccy komandosi dokonali szturmu na Wieżę Telewizyjną ochranianą przez ludność cywilną. Litwini bronili przed komandosami Michaiła Gołowatowa wejścia do studia, w którym do ostatniej chwili nadawany był program wolnej Litwy. Tego dnia zginęło w Wilnie 14 osób: 13 cywilów, żołnierz radziecki, natomiast 15 osoba zmarła w lutym.

Wieleński Sąd Okręgowy zacząl rozpatrywanie sprawy 13 stycznia 27 stycznia 2016 roku.

W sprawie jest prawie 500 poszkodowanych oraz około 1 tysiąca świadków.

Na sprawę składa się 709 tomów, z czego na sam akt oskarżenia – 13 tomów. 65 oskarżonych będzie broniło 65 adwokatów.
Oskarżenia dotyczą zakazanego przez prawo międzynarodowe zachowania z ludźmi, zabójstw i obrażeń ciała przyczynionych osobom chronionym przez prawo międzynarodowe, zakazanego ataku wojennego, użycia zakazanych środków wojennych i in.

PODCASTY I GALERIE