• Litwa
  • 12 kwietnia, 2017 9:37

Spotkanie ws. elektroenergetycznego połączenia państw bałtyckich z Zachodem

Dzisiaj w Brukseli ma być poczyniony ważny krok w kierunku synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą Zachodnią.

BNS
Spotkanie ws. elektroenergetycznego połączenia państw bałtyckich z Zachodem

Fot. Antoni Radczenko

Przedstawiciele państw zainteresowanych, czyli Litwy, Łotwy i Estonii omówią studium Połączonego Centrum Badań Komisji Europejskiej i zadecydują jaka opcja połączenia ma być wybrana.

Wstępnie Połączone Centrum Badań Komisji Europejskiej rekomenduje synchronizację sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z zachodnioeuropejskim systemem poprzez Polskę. Opcja połączenia ze Skandynawią poprzez Finlandię nie została uznana za najlepszą.

Samą synchronizację z pomocą Polski można także przeprowadzić z wykorzystaniem jednego lub dwóch połączeń LitPol Link. Pierwsze połączenie polsko-litewskie o nazwie LitPol Link funkcjonuje od grudnia 2015 roku.

Synchronizacji poprzez Polskę sprzeciwia się Estonia, która za najlepsze uznaje połączenie ze Skandynawią.

PODCASTY I GALERIE