• Litwa
  • 20 lipca, 2022 13:08

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Litwy w Kownie

19 lipca w klasztorze w Pożajściu minister Zbigniew Rau odbył nieformalną rozmowę z szefem litewskiej misji dyplomatycznej Gabrieliusem Landsbergisem. Spotkał się także z przedstawicielami mniejszości polskiej mieszkającej w Kownie i regionie kowieńskim.

gov.pl
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Litwy w Kownie

Fot. Sebastian Indra/MSZ/gov.pl

W trakcie spotkania w dawnym klasztorze kamedułów w Pożajściu (część Kowna) szef polskiej dyplomacji podkreślił kluczowe znaczenie bliskiej współpracy wojskowej w obliczu agresywnej postawy Rosji. Ministrowie omówili konkluzje szczytu NATO w Madrycie w kontekście przygotowań do przyszłorocznego spotkania sojuszu w Wilnie, który stworzy doskonałą okazję do zaznajomienia naszych sojuszników z uwarunkowaniami obrony państw na wschodniej flance.

Tematami rozmowy były również kwestie mniejszości polskiej na Litwie, dwustronne relacje gospodarcze, współpraca regionalna m.in. w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz polsko-litewska współpraca w organizacjach międzynarodowych.

Podczas pobytu w Kownie minister Rau spotkał się także z przedstawicielami lokalnych oddziałów Związku Polaków na Litwie, którym podziękował za pielęgnowanie polskości w tym rejonie.

Szef polskiej dyplomacji złożył również kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ks. Antoniego Mackiewicza – inicjatora powstania styczniowego na Litwie, organizatora i dowódcy oddziału partyzanckiego.

PODCASTY I GALERIE