Litwa
zw.lt

Spotkanie ministrów kultury Polski i Litwy

Intensyfikacja współpracy w sferze ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, a także m.in. kwestie związane z przygotowaniem uroczystości pochówku ekshumowanych w Wilnie szczątków przywódców powstania styczniowego i pracami nad nowym planem zagospodarowania Memoriału Ponarskiego były przedmiotem spotkania wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego z ministrem kultury Litwy, dr. Mindaugasem Kvietkauskasem.

Podczas spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie ministrowie kultury obu krajów rozmawiali też na temat kolejnego spotkania Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów do spraw Zachowania Dziedzictwa Kulturowego oraz omówili kwestie transgranicznego wpisu dziedzictwa Tatarów polsko-litewskich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dr Mindaugas Kvietkauskas został powołany na stanowisko ministra kultury Litwy w grudniu 2018 r. Wcześniej, od 2008 roku, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru, czołowej instytucji zajmującej się badaniami historii literatury. Jest wybitnym litewskim literaturoznawcą, poetą, eseistą i tłumaczem. Jest też wykładowcą w Katedrze Literatury Litewskiej Uniwersytetu Wileńskiego (od 2006). Bada wielojęzyczną historię i literaturę Litwy, w tym polskie ślady i konteksty. Był szczególnie zaangażowany w obchody Roku Miłosza. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Polskim w Wilnie przy realizacji projektów literackich, zwłaszcza poświęconych Czesławowi Miłoszowi i Wisławie Szymborskiej. Tuż przed nominacją na stanowisko ministra kultury, prezydent RP nadał Mindaugasowi Kvietkauskasowi Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!