• Litwa
  • 7 czerwca, 2019 13:33

Spotkanie ministrów kultury Polski i Litwy

Intensyfikacja współpracy w sferze ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, a także m.in. kwestie związane z przygotowaniem uroczystości pochówku ekshumowanych w Wilnie szczątków przywódców powstania styczniowego i pracami nad nowym planem zagospodarowania Memoriału Ponarskiego były przedmiotem spotkania wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego z ministrem kultury Litwy, dr. Mindaugasem Kvietkauskasem.

zw.lt
Spotkanie ministrów kultury Polski i Litwy

Fot. MKiDN

Podczas spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie ministrowie kultury obu krajów rozmawiali też na temat kolejnego spotkania Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów do spraw Zachowania Dziedzictwa Kulturowego oraz omówili kwestie transgranicznego wpisu dziedzictwa Tatarów polsko-litewskich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dr Mindaugas Kvietkauskas został powołany na stanowisko ministra kultury Litwy w grudniu 2018 r. Wcześniej, od 2008 roku, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru, czołowej instytucji zajmującej się badaniami historii literatury. Jest wybitnym litewskim literaturoznawcą, poetą, eseistą i tłumaczem. Jest też wykładowcą w Katedrze Literatury Litewskiej Uniwersytetu Wileńskiego (od 2006). Bada wielojęzyczną historię i literaturę Litwy, w tym polskie ślady i konteksty. Był szczególnie zaangażowany w obchody Roku Miłosza. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Polskim w Wilnie przy realizacji projektów literackich, zwłaszcza poświęconych Czesławowi Miłoszowi i Wisławie Szymborskiej. Tuż przed nominacją na stanowisko ministra kultury, prezydent RP nadał Mindaugasowi Kvietkauskasowi Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.

PODCASTY I GALERIE