• Litwa
  • 9 maja, 2017 9:01

Spojrzenie na Grupę Wyszehradzką: teraźniejszość i perspektywy

Z okazji Prezydencji Polski  w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2016 – czerwiec 2017) Instytut Polski w Wilnie we współpracy z ambasadami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, organizuje dwa otwarte seminaria poświęcone historycznemu i współczesnemu wymiarowi współpracy wyszehradzkiej. Seminaria rozpoczynają się dzisiaj.

zw.lt
Spojrzenie na Grupę Wyszehradzką: teraźniejszość i perspektywy

Fot. Organizatorzy

W ciągu minionego ćwierćwiecza państwa Grupy Wyszehardzkiej rozwinęły bliską współpracę opartą na wspólnych wartościach i interesach. V4 stała się znaną marką – symbolem udanej inicjatywy na rzecz realizacji wspólnych interesów oraz centralnym elementem współpracy w Europie Środkowej.

Seminaria odbędą się na Wydziale Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie ( 9 maja) oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego ( 10 maja). Wezmą w nich udział eksperci z czterech państw: Tomasz Żornaczuk (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska), Márton Ugrósdy (Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu, Węgry), Matúš Mišík (Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie, Słowacja), Petr Pirunčík (Biuro Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej, Czechy).
Seminariom towarzyszyć będą dwie wystawy: „Od Wyszehradu do Wyszehradu” (Kowno) oraz „25 lat grupy Wyszehradzkiej” (Wilno).

Udział w seminariach jest bezpłatny. Odbędą się one w jęz. angielskim bez tłumaczenia.

Program:
9 maja, Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, sala nr 106 i 311, ul. Putvinskio 23, Kowno

11:15-12:00 Oficjalna inauguracja seminarium z udziałem władz uczelni oraz ambasadorów krajów V4, sala nr 106
12:00-12:45 Wprowadzenie do tematyki grupy Wyszehradzkiej – Tomasz Żornaczuk (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska) , sala nr 106
12:45-13:15 przerwa kawowa/ otwarcie wystawy “Od Wyszehradu do Wyszehradu”
13:15-14:45 Polityka zagraniczna V4 – Márton Ugrósdy (Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu, Węgry), sala nr 106
Współpraca w dziedzinach kultury, oświaty, wymiany młodzieży – Petr Pirunčík (Biuro Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej, Czechy) , sala nr 106
16:15-17:15 Ekonomia i współpraca w dziedzinie energetyki V4 – Matúš Mišík (Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie, Słowacja) – sala nr 311
10 maja, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, sala 402, ul. Vokiečių 10, Wilno

9:45-10:30 Oficjalna inauguracja seminarium z udziałem władz Instytutu oraz ambasadorów krajów V4, sala 402

10:30-11:15 Wprowadzenie do tematyki grupy Wyszehradzkiej – Tomasz Żornaczuk (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska), sala 402
11:15-11:30 przerwa kawowa/ otwarcie wystawy „25 lat Grupy Wyszehradzkiej”
11:30-13:00 Polityka zagraniczna V4 – Márton Ugrósdy (Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu, Węgry), sala 402
Współpraca w dziedzinach kultury, oświaty, wymiany młodzieży – Petr Pirunčík (Biuro Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej, Czechy), sala 402
15:00-16:30 Ekonomia i współpraca w dziedzinie energetyki V4 – Matúš Mišík (Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie, Słowacja), sala 402

Organizator: Instytut Polski w Wilnie

Partnerzy: Ambasada RP w Wilnie, Ambasada Republiki Czeskiej w Wilnie, Ambasada Słowacji w Rydze, Ambasada Węgier w Wilnie, Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE