• Litwa
  • 2 maja, 2017 10:03

Przedstawiono program reformy uniwersyteckiej na Litwie

Na Litwie mają pozostać cztery uniwersytety - proponuje specjalnie powołana przez premiera grupa zadaniowa na czele z minister oświaty i nauki.

BNS
Przedstawiono program reformy uniwersyteckiej na Litwie

Miałby pozostać Uniwersytet Wileński, zostałby powołany nowy Uniwersytet Kowieński.

Te dwie uczelnie działałyby jako uniwersytety na poziomie międzynarodowym. Do Uniwersytetu Wileńskiego proponuje się przyłączyć Uniwersytet Romera i Uniwersytet Edukologiczny, również uniwersytet szawelski stałby się filią Uniwersytetu wileńskiego.

Jeżeli natomiast chodzi o uniwersytet kowieński – to miałby on powstać w wyniku fuzji Kowieńskiego uniwersytetu technologicznego, Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego, Uniwersytetu im. Stulginskisa oraz Litewskiej Akademii Sportu.

Uniwersytety technologiczne miałyby działać w Wilnie i Kłajpedzie.

Premier z projektem zapoznał się w piątek. Saulius Skvernelis wyraził nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu rząd poprze projekt reorganizacji uczelni, osteczną decyzję podejmie Sejm.

Obecnie na Litwie działa 14 uniwersytetów i kilkadziesiąt kolegiów.

PODCASTY I GALERIE