• Litwa
  • 26 lutego, 2014 14:24

Sowieckie przestępstwa na Litwie były ludobójstwem?

Sąd Konstytucyjny rozpoczął dzisiaj rozpatrywanie sprawy, w której ma się wypowiedzieć ws. stosowania terminu ludobójstwa odnośnie przestępstw sowieckich w okupowanej Litwie.

BNS
Sowieckie przestępstwa na Litwie były ludobójstwem?

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

O wyjaśnienie zwróciła się grupa posłów i kilka sądów na Litwie. Podkreślają, że na Litwie pojęcie ludobójstwa jest stosowane szerzej niż w prawie międzynarodowym.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, za ludobójstwo uważa się działania, które mają na celu zlikwidowanie którejkolwiek grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej.

W Litewskim Kodeksie Prawnym do ludobójstwa zostały przyrównane działania również przeciwko grupie społecznej i politycznej. Wobec ludobójstwa nie ma terminu przedawnienia.

PODCASTY I GALERIE