• Litwa
  • 2 marca, 2016 9:19

Sowiecka symbolika zniknie z cmentarzy?

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem sowiecka symbolika nie może być używana w przestrzeni publicznej. Jednak w wielu litewskich miejscowościach, przy grobach radzieckich żołnierzy są gwiazdy oraz sierpy i młoty – pisze dziennik „Lietuvos žinios“.

BNS
Sowiecka symbolika zniknie z cmentarzy?

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Odpowiednie instytucje twierdzą, że symbolika sowiecka będzie widoczna dopóki nie zostanie podpisana stosowna umowa z Rosyjską Federacją. W 2014 r. strona litewska wysłała Moskwie propozycję, aby sowiecka symbolika została zmieniona na bardziej neutralną.

Wiceminister kultury Romas Jarockis oświadczył, że groby sowieckich żołnierzy podobnie jak dwory lub wzgórza zamkowe są objęte ochroną prawną. Bez podpisania umowy z Rosją obowiązuje Konwencja genewska, która nakłada obowiązek dbania na danym terytorium o groby poległych żołnierzy. Zabrania się również jakiejkolwiek rekonstrukcji nagrobków.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że od 2014 r. Rosja nie odpowiada na propozycje Litwy w tej kwestii. Rozmowy również nie są prowadzone.

PODCASTY I GALERIE