• Litwa
  • 20 września, 2020 19:08

Sondaż: Większość Litwinów popiera aktywne stanowisko wobec sytuacji na Białorusi

Litwini generalnie popierają stanowisko rządu w sprawie protestów na Białorusi i aprobują sankcjonowanie reżimu Aleksandra Łukaszenki – wynika z badania przeprowadzonego przez Ośrodek Studiów Europy Wschodniej (EKES) w Wilnie.

lrt.lt
Sondaż: Większość Litwinów popiera aktywne stanowisko wobec sytuacji na Białorusi

Fot. Homoatrox/Wikimedia Commons

EKES przeprowadził sondaże wśród Litwinów na temat ich stosunku do protestów na Białorusi, które wybuchły po kwestionowanych wyborach prezydenckich w sierpniu.

Według przedstawionych w piątek wyników 46 procent ludności zgodziło się ze stanowiskiem władz litewskich opowiadających po stronie protestujących przedstawicieli opozycji. Około 15 procent nie zgodziło się z nim, podczas gdy inni nie mieli zdania.

Prawie 45 procent Litwinów zgodziło się z sankcjami nałożonymi na reżim Łukaszenki, a około jedna piąta ankietowanych wyraziła sprzeciw. Podobny odsetek ludności był za udzieleniem azylu prześladowanym Białorusinom.

W zeszłym miesiącu litewski rząd nałożył na Łukaszenkę i 29 innych białoruskich urzędników zakaz podróżowania za ich rolę w fałszowaniu głosów i przemocy wobec protestujących.

Ponad 50 procent badanych uznało również, że Łukaszenka jest prorosyjskim przywódcą, a 46 procent – że protesty na Białorusi mogą doprowadzić do rosyjskiej interwencji wojskowej w tym kraju.

40 procent pozytywnie oceniło reakcję UE na wydarzenia na Białorusi, a jedna piąta – negatywnie.

Pytanie, czy Litwa powinna przejąć przywództwo w kształtowaniu ukierunkowanej na Białoruś polityki UE, podzieliło badanych. Było około 30 procent tych „za”, jak i tych, którzy nie mieli zdania. Kolejne 25 procent było przeciwko przejęciu przywództwa przez Litwę.

Z badania wynika, że ​​około 40 procent Litwinów uważa, że ​​ich kraj powinien utrzymywać stosunki gospodarcze i dyplomatyczne z Białorusią, nawet jeśli Łukaszenka pozostałby u władzy. Za dążeniem do bliższych relacji z obecnymi władzami białoruskimi opowiedziało się także około 40 procent badanych.

EKES przeprowadził badanie populacji osób dorosłych na Litwie w dniach 22 sierpnia – 4 września. Szacowany margines błędu wyników wynosi 3,1%.

PODCASTY I GALERIE