• Litwa
  • 24 czerwca, 2014 11:44

Sondaż: Pesymiści głosują na AWPL i Partię Pracy

Większość Litwinów (58 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Co czwarty badany (42 proc.) jest przeciwnego zdania. To wyniki majowego sondażu Baltijos tyrimai.

alfa.lt
Sondaż: Pesymiści głosują na AWPL i Partię Pracy

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W porównaniu z kwietniem, pozytywnych ocen przybyło o 5 pkt proc. W porównaniu zaś z sondażem z maja 2013 roku – ubyło o te same 5 proc.

Szeregi optymistów stanowi młodzież w wieku do 30 lat, mieszkańcy dużych miast, osoby z wyższym wykształceniem, studenci, uczniowie, urzędnicy, mieszkańcy o miesięcznych dochodach przekraczających 2 tys. 500 lt. Niezadowoleni z rozwoju sytuacji są osoby powyżej 50 lat, mieszkańcy wsi i małych miasteczek, bezrobotni, robotnicy i emeryci.

Z sondażu wynika, że podczas wyborów optymiści są gotowi głosować na liberałów i konserwatystów, pesymiści na AWPL, Porządek i Sprawiedliwości oraz Partię Pracy.

PODCASTY I GALERIE