• Litwa
  • 5 grudnia, 2022 8:03

Sondaż na Litwie: czy dzieci z niepełnosprawnością powinny uczyć się w ogólnych klasach?

Mniej niż połowa mieszkańców Litwy chce widzieć dzieci niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami w klasach ogólnych, wynika z badania opublikowanego przez Biuro Rzecznika ds. Równych Możliwości. Według jego danych 43% respondentów w pełni lub częściowo zgodziło się ze stwierdzeniem, że "dzieci niepełnosprawne i/lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny uczyć się razem z dziećmi pełnosprawnymi w tych samych klasach”. 32% nie zgodziło się całkowicie lub częściowo, a 25% nie miało zdania na ten temat.

BNS
Sondaż na Litwie: czy dzieci z niepełnosprawnością powinny uczyć się w ogólnych klasach?

Fot. BNS/ Andrius Ufartas

Zdaniem Birutė Sabatauskaitė, kontroler ds. równych możliwości, należy zwrócić uwagę na dużą część respondentów, którzy nie mają zdania w tej kwestii.

Około 1/4 respondentów udzieliła takiej samej odpowiedzi na oba pytania. Jest prawdopodobne, że są to osoby najbardziej skłonne do zmiany opinii, pozytywnej lub negatywnej. „Dlatego bardzo ważne jest promowanie poglądu, że edukacja włączająca jest przydatna dla nas wszystkich: zarówno osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych” – dodaje Sabatauskaitė.

Od 2024 r. wchodzą w życie poprawki do Ustawy, zgodnie z którymi szkoły ogólnokształcące muszą być przygotowane na przyjęcie dzieci ze specjalnymi potrzebami, jeśli ich rodzice wyrażą taką wolę.

Ministerstwo Oświaty zapowiada, że na edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkołach w latach 2023-2029 zostanie przyznane dodatkowo 136,1 EUR.

PODCASTY I GALERIE