• Litwa
  • 7 lutego, 2018 10:00

Sondaż: Mieszkańcy Litwy opowiadają się za współpracą z Polską

Litwa przede wszystkim powinna współpracować z Polską – wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez centrum Vilmorus na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL.

zw.lt
Sondaż: Mieszkańcy Litwy opowiadają się za współpracą z Polską

Fot. Robertas Dačkus/prezidentas.lt

62 proc. badanych sądzi, że Litwa powinna bardziej aktywniej współpracować z Polską. Na drugim miejscu znalazła się Łotwa (58 proc.), a na trzecim Estonia (52 proc.).

Największe zagrożenie dla Litwy stanowi Rosja, tak sądzi 65 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu (18 proc.) znalazła się Białoruś. Poza tym 67 proc. badanych sądzi, że elektrownia w Ostrowcu może stanowić zagrożenie dla Wilna i Litwy.

73 proc. respondentów jest przekonana, że polityka zagraniczna i działania dyplomatyczne mogą mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa. 51 proc. badanych popiera politykę zagraniczną prowadzoną przez prezydent i rząd.

Badania zostały przeprowadzone w grudniu ubiegłego roku.

PODCASTY I GALERIE